Phụ Gia Mở Miệng (Anti Block Masterbatch)

Phụ gia mở miệng (Anti Block Masterbatch) được sử dụng để chống đóng khối trong quá trình sản xuất màng film nhựa, giúp các loại túi nhựa dễ dàng mở miệng hơn.

Danh mục: