Bột nở NC (Blowing Agent NC)

Bột nở được sử dụng để tạo xốp trong quá trình sản xuất xốp PE (LLDPE, LDPE): PE foam, màng xốp PE,…

Danh mục: