Phụ gia chống cháy (Flame Retardant Masterbatch)

Phụ gia chống cháy (Flame Retardant Masterbatch) được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm nhựa kỹ thuật và các sản phẩm nhựa thông thường nhằm tăng sự an toàn cho các thiết bị hay sản phẩm như: bao bì nhựa, ống nhựa, thiết bị điện, sàn nhựa,…

Danh mục: