Hạt nhựa Tái Sinh ABS đen

Hạt nhựa tái sinh ABS đen.

Thường được dùng để sản xuất các sản phẩm ép phun, cán màng,…