Hạt nhựa nguyên sinh PP 1100N

Hạt nhựa nguyên sinh PP 1100N xuất xứ Arab ( Hệ số chảy MI=12)

Thường được dùng để sản xuất các sản phẩm ép phun, bơm ép nhựa,…