Nhựa tái sinh PE

    Hạt nhựa tái sinh PE dùng trong thổi túi, cán màng,…

    Hàng trong, độ dai tốt, chất lượng cao, dùng để giảm giá thành sản phẩm

    Hệ số chảy MI=2~5(g/10mins)