Nhựa tái sinh PE L1A

Hạt nhựa tái sinh PE dùng trong thổi túi, cán màng,…

Hàng trong, độ dai tốt, chất lượng cao, dùng để giảm giá thành sản phẩm

Hệ số chảy MI=2~5(g/10mins)