Compound PP - CPI PLASTIC

Compound PP

33,000

Nhựa Compound PP được sản xuất từ nền nhựa nguyên sinh PP kết hợp với phụ gia và chất tạo màu theo tỉ lệ hoặc các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.

Khách hàng sử dụng trực tiếp sản phẩm nhựa Compound PP để sản xuất sản phẩm cuối cùng.