Hạt nhựa tái sinh LDPE- CPI PLASTIC

Hạt nhựa tái sinh LDPE

22,000

Hạt nhựa tái sinh PE (Popyethylene) tái chế từ màng film PE chất lượng cao. Hệ số chảy MI=1.5~5(g/10mins)