Hạt Taical PE - CPI PLASTIC

Hạt Taical PE

8,000

Hạt Taical PE trong sản xuất nhựa được làm từ Bột đá (CaCO3), Nhựa và các Phụ gia giúp giảm chi phí sản xuất. Sản phẩm có độ trắng cao với độ phân tán tốt. Taical PE được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp nhựa (thổi màng, đúc thổi, ép phun, ép đùn) để giảm chi phí sản xuất và cải thiện đặc tính của sản phẩm cuối cùng.