Hạt nhựa màu vàng - CPI PLASTIC

Hạt nhựa màu vàng

50,000

Hạt nhựa màu vàng là hợp chất tạo thành từ bột màu chất lượng cao kết hợp với nhựa và các phụ gia khác; Giải pháp tối ưu để tạo màu và giảm chi phí sản xuất cho các sản phẩm nhựa.