Hạt nhựa màu xanh dương - CPI PLASTIC

Hạt nhựa màu xanh dương

50,000

Hạt nhựa màu xanh dương là hợp chất tạo thành từ bột màu chất lượng cao kết hợp với nhựa và các phụ gia khác; Giải pháp tối ưu để tạo màu và giảm chi phí sản xuất cho các sản phẩm nhựa.