Nhựa tái sinh HDPE - CPI PLASTIC

Hạt Nhựa Tái Sinh HDPE

19,000

Hạt nhựa tái sinh HDPE được tái chế từ màng film HDPE cao cấp. Hệ số chảy MI=0.05~0.1(g/10mins)