Hạt nhựa tái sinh HDPE - CPI PLASTIC

Hạt Nhựa Tái Sinh HDPE

19,000

Gốc nhựaHDPE
Hình tháiDạng hạt
Màu sắcTrắng ngà
Độ chảy(MFI)0.05~0.1g/10min
Tỷ trọng961 kg/m3
Nhiệt độ nóng chảy131.8 °C