Nhựa PP 1101SC - Công ty Nhựa CPI

Hạt nhựa PP 1101SC

Nhựa PP 1101SC (MI=35). Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Nhựa CPI Việt Nam. Địa chỉ: 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội