Nhựa PP NSY114G - CPI PLATIC

Nhựa PP NSY114G

25,000

Nhựa PP NSY114G (MI=3,5). Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Nhựa CPI Việt Nam. Địa chỉ: 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội