Nhựa PP NSJ105G - CPI PLASTIC

Hạt nhựa PP NSJ105G

25,000

Nhựa PP NSJ105G (MI=11). Đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Nhựa CPI Việt Nam. Địa chỉ: 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội