Nhựa tái sinh PE L2 - CPI PLASTIC

Hạt Nhựa Tái Sinh PE L2

20,000

Hạt nhựa tái sinh PE (Popyethylene) được tái chế từ màng film PE chất lượng cao.Hệ số chảy MI=1.5~5(g/10mins)