Bột nở NC - CPI PLASTIC

Bột nở NC

35,000

Bột nở được sử dụng để tạo xốp trong quá trình sản xuất xốp PE (LLDPE, LDPE), PVC: PE foam, màng xốp PE, PVC,…