Phụ gia chống cháy - CPI PLASTIC

Phụ gia chống cháy

220,000

Phụ gia chống cháy là chất có thể gây trì hoãn hoặc ngăn chặn khả năng lây lan của ngọn lửa. Phụ gia này bao gồm các thành phần giúp ngăn cản các phản ứng hóa học tạo ra sự cháy hoặc hình thành một lớp bảo vệ trên bề mặt của vật liệu.