Phụ gia tăng trắng - CPI PLASTIC

Phụ gia tăng trắng

100,000

Phụ gia tăng trắng OB-1 giúp tăng độ trắng của sản phẩm khi sản xuất các loại màng mỏng như PE, PP, đặc biệt khi nguyên liệu là Nhựa Tái Sinh.