Phụ gia chống tĩnh điện - CPI PLASTIC

Phụ gia chống tĩnh điện

95,000

Phụ gia chống tĩnh điện (Antistatic Masterbatch) được sử dụng rộng rãi, để giảm và kiểm soát các điện tích tĩnh phát triển trên bề mặt của các sản phẩm nhựa có bề mặt lớn như màng, sợi, v.v. làm giảm thiểu khả năng phóng tia lửa điện hình thành trong quá trình sản xuất và sử dụng.