Phụ gia chống dính (Antiblock) - CÔNG TY TNHH NHỰA CPI VIỆT NAM

Phụ gia chống dính (Antiblock)

Phụ gia chống dính (Antiblock) ngăn cản sự kết dính bề mặt giữa các lớp màng, giúp dễ dàng tách các lớp màng nhựa ra khỏi nhau.